Client

Voor de cliënt
Wat is contextuele hulpverlening?

Een voorbeeld
Je wilt graag meer begrijpen van wat er met je gebeurt, nu het niet goed loopt op je werk of in je relatie met je partner/kinderen. Je wilt graag dat dit anders wordt, maar je weet niet hoe.

Op je werk, in je gezin speel je een eigen unieke rol en heb je een eigen plaats. Een contextueel hulpverlener helpt je om zicht te krijgen wat de betekenis van die plaats voor jou is, en hoe je daarin je eigen keuze kan maken, wat je daarin kunt veranderen. Ze is er op uit om in de gesprekken recht te doen aan jou: als werknemer, als partner of ouder en aan je partner, je kind. Zij zal met je op zoek gaan naar wat er in deze relaties goed is, en naar gebeurtenissen en mensen die in je eigen leefwereld betrouwbaar zijn en je kunnen helpen. Van daaruit wordt kracht opgebouwd om datgene wat in je privé relaties of in je werksituatie niet goed is met elkaar onder ogen te zien en samen de mogelijkheden te onderzoeken voor een hernieuwd vertrouwen in elkaar. De therapeut gaat er daarbij vanuit dat wat je hebt ervaren en meegekregen in het gezin waarin je bent geboren, opgegroeid sterk bepalend is voor hoe je plek in het leven nu ervaart.

De contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy.

Je leeft niet alleen, je hebt een netwerk van betekenisvolle relaties om je heen, die door de generaties heen gaat: de band met je ouders, kinderen, broers en zussen, je partner en je vrienden. Die band met ieder afzonderlijk heeft een eigen karakter. Bij de een voel je je meer thuis dan bij de ander. Deze verbondheid is ontstaan in het verleden, heeft je gevormd tot wie je nu bent en bepaalt hoe je staat in het leven van vandaag: Dit is je context.

Deze context verkennen we samen. Bij wie kun je steun vinden? Welk effect heeft de therapie op de anderen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld voor je partner als je je meer weerbaar ten opzichte van hem/haar opstelt? Hoe kun je dit met hem/haar bespreken? En wat is het effect voor je kinderen? En op je werk? Waar haalt je de moed vandaan om dit aan te gaan?

Contextuele hulpverlening is een uitstekende weg in individuele-, relatie- en gezinstherapie en voor coaching op de werkplek omdat ze jou in je context in het oog houdt.