Info therapeut

Wie is de therapeut?

Drs. Christa Klaver heeft een afgeronde theologische universitaire opleiding en is als predikant verbonden aan de Protestantse kerk in Nederland. Ook is ze per 1 september 2006 verbonden aan het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat, een HBO-opleiding, als docent homiletiek, liturgiek en spiritualiteit. Voor de Stichting Crisiszorg Doetinchem verzorgt zij trainingen en de coaching aan hun geestelijke hulpverleners.

Vanuit haar persoonlijke levenservaring en haar werk als predikant is ze dagelijks betrokken bij vragen van mensen rondom de zingeving van het leven. Ze heeft langdurig mensen begeleid in crisismomenten in hun bestaan. Ook was ze hulpverlener bij de getroffenen van de ‘Bijlmerramp’ in 1992.

Daarnaast heeft zij zich in Nederland en in de Verenigde Staten verder gespecialiseerd in de pastorale psychologie, door middel van studie en werk (ook onder supervisie). Zij heeft ervaring opgedaan in een psychiatrisch ziekenhuis en een TBS kliniek in Oregon, VS, en in verscheidene ziekenhuizen in Nederland en Amerika.

In 2000 voltooide zij de opleiding contextueel pastoraat. In 2003 heeft zij een twee-jarige basisopleiding contextuele hulpverlening afgerond aan het internationale opleidingsinstituut ‘Leren over Leven’. In 2006 voltooide zij daar de tweejarige opleiding contextuele therapie. Deze opleidingen worden aangeboden aan hulpverleners, nadat zij minimaal een HBO-opleiding hebben afgerond.

Bij het STIPO  (nu bodymindopleidingen) volgt ze de voor haar verplichte modules ter verwerving van het ECP: het European Certificate for Psychotherapist.

Drs. Christa Klaver is aangesloten bij de vereniging voor contextueel werkers.